Kapcsolatfelvétel

Vízbázisvédelmi kutatások komplex kivitelezése, értékelése

Hívjon most!

Pataki András

 +36 20 925 6600

Központi telefonszám

 +36 30 370 3595

 

Leírás

A Geokomplex Kft. a  vízbázisvédelem szakterületén, a régióban vezető cégnek számít. 1997-től napjainkig a sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése kormányprogramból közbeszerzési pályázaton 33 sérülékeny vízbázisra vonatkozó projektben volt fővállalkozó az ország keleti felében.. További 13 db vízbázis vizsgálatában alvállalkozóként vett részt. A feladat két ütemre és azokon belül 2+3 döntési pontra tagoltuk A diagnosztikai fázis I. ütemében az előzetes modell kialakításával a sérülékenység eldöntésére, a szennyezőforrások felmérésére majd a biztonságba helyezés lehetőségeinek mérlegelése került sor. A II. ütemében pedig a vizsgált vízbázis területén elvégeztük .a szennyezőforrások feltárását illetve a monitoring rendszer kiépítését, beüzemelését. Ezzel párhuzamosan a földtani, hidrogeológiai, geohidrológiai, geohidraulikai ismereteket mérésekkel, vizsgálatokkal, feltárásokkal, észlelő kutak telepítésével egymásrahatás vizsgálatokkal bővítettük. Az interaktiv kutatási metodika alkalmazásával a víztermelő hely utánpótlódási térsége megbízhatóan lehatárolhatóvá vált. A prognosztizált védőterület (védőidom)–rendszer meghatározása modellezéssel, a vizsgált vízkészlet mennyiségi-minőségi állapotát értékelő és előrejelző tanulmány elkészítése..A kapott információk feldolgozásával a védőterület kijelölésére szolgáló (biztonságba helyezési) terv elkészítése, valamint a védőidom (védőterület) különböző zónáinak kijelölése.

Munka folyamat:
- Archív adatok feldolgozása
- Pályázati program, engedélyezési tervek, munkaterv kialakítása
- Légifotók értékelése
- Részletes terepbejárás
- Utánpótlási zónák vizsgálata
- Komplex EU vízvizsgálatok
- Egyidejű vízszintmérések,
- Előzetes védőidom modellezés
- I. ütem záródokumentáció
- II. ütem szennyezőforrások  feltárására kútépítés
- monitoring hálózat beüzemelése,
- mintavételek, vizsgálatok,
- részletes védőidom modellezés
- záródokumentáció,
- Biztonságba helyezési terv